EVS project

EVS Project


EVS, European Voluntary System is een netwerk van Europese organisaties die jongeren de kans willen geven gesubsidieerd vrijwilligerswerk te doen in een andere Europese land.


Wat is het?

  • Jongeren van 17 tot 30 jaar oud gaan als vrijwilliger in een ander Europees land aan de slag.
  • Als jongere versterk je er de activiteiten van lokale non-profitorganisaties.
  • Jouw takenpakket is even divers als de organisaties zelf. Kies je project: sociaal, cultureel, ecologisch, werken rond media, rond vrije tijd enz.
  • De projecten kunnen plaatsvinden in de volgende landen: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slovakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.


De voorbij jaren werd bij de opmaak van het beleidsplan de visie ontwikkeld om de organisatie te verbreden aangepast aan de nieuwe diversiteit van onze samenleving en binnen Europa nieuwe contacten aan te leggen om ons netwerk te vergroten. We kregen een accreditatie als organiserende, ontvangende en verzendende organisatie binnen het European Voluntary Service.

De vrijwilliger voert de dienst uit in een ander land dan het land waar hij/zij verblijft.

De activiteiten zijn onbezoldigd, zonder winstoogmerk, voltijds en zonder onderbreking.

De duur wordt vooraf in onderling overleg tussen de ondertekenende partners vastgesteld op een beperkte periode (maximaal 12 maanden).

De activiteiten zijn in het belang van de lokale gemeenschap.

De partners zorgen ervoor dat jobvervanging vermeden wordt.


Het EVS wordt ten uitvoer gelegd door middel van activiteiten die worden georganiseerd in partnerschap tussen de betrokken initiatiefnemers van projecten die wettelijk opgerichte structuren zijn die voldoen aan de criteria vastgesteld in de programmagids "Erasmus + Jeugd" die geldig is voor het jaar waarin de subsidie is toegekend.


Binnen UTV is al een partnerschapsovereenkomst opgestart met een Hongaarse jeugdorganisatie. Een vrijwilliger uit Hongarij zal een Diversity Café uitwerken in het ontmoetingscentrum van UTV in Antwerpen. Wij worden ook door andere Europese organisaties gevraagd om jongeren uit te sturen voor vrijwilligerswerk binnen de aangegeven landen.Voor meer info:
Fatih Ari

Fatih.ari@utvweb.be

Tel.: 03 289 91 13


UTV


Uw partner in diversiteit!


Maatschappelijke activering is uiterst belangrijk om de missie van UTV te kunnen waarmaken.

Met steun vanContacteer ons


Brederodestraat 188 - 2018 Antwerpen


Email: info@utvweb.be


Tel: (+32) 03 289 91 13

Unie van Turkse Verenigingen @ All Rights Reserved