Sociale bijstand

Individuele sociale bijstand

De Unie van Turkse Verenigingen is een organisatie voor vrijetijdsinvulling van volwassenen en wordt heel regelmatig aangesproken voor sociale bijstand. De aangesproken voor sociale bijstand. De laagdrampeligheid van de werking en de bekendheid bij de achterban zorgt ervoor dat onze educatieve medewerkers ook voorzelwijnswerk worden bevraagd.


Om tegemoet te komen aan deze vragen proberen wij zoveel mogelijk algemene informatie te geven en door te verwijzen, richten wij zitdagen in met vrijwillige maatschappelijk werkers (in opleiding), infordagen met sprekers, maar ook persoonlijke assistentie van burgers met sociale vragen:- problemen met facturen

- brieven die thuis aankomen

- aanvraag studiebeurs

- aanvraag vrijstelling lage-emissiezone

- discriminatieklachten

- personenbelasting invullen

- enquĂȘtes invullen

- bemiddeling voor scholen, CLB's

- vertalingen maken

- (digitale) afspraken maken met stadsdiensten, consulaten..

- aanvraagformulier sociale huisvesting

- aanvraagformulier pensioen

- CV opstellen, vacatures opzoeken

- regularisatie mensen zonder papieren

- naturalisatieaanvragen

- doorverwijzing regulier welzijnswerk

UTV


Uw partner in diversiteit!


Maatschappelijke activering is uiterst belangrijk om de missie van UTV te kunnen waarmaken.

Met steun vanContacteer ons


Brederodestraat 188 - 2018 Antwerpen


Email: info@utvweb.be


Tel: (+32) 03 289 91 13

Unie van Turkse Verenigingen @ All Rights Reserved